Červenec 2014

Interview with personalities - Ken Doherty

20. července 2014 v 6:44 Interviews

photo: Monique Limbos

INTERVIEW WITH PERSONALITIES - KEN DOHERTY

by Vladimíra Procházková

Hello Ken, I looked forward to our interview. I think, you are a pretty active man and you are well-known not only as the best snooker player from Ireland, but also as a sport commentator for the BBC and a radio presenter. You have got your own Snooker Academy in Dublin.

You are the only player who won the 1989 world championship as an amateur and the 1997 world championship as a professional.

Ken, how did it all start? How old were you when you started playing snooker and who turned you to snooker?
After watching Alex Higgins, when he won the World Championship in 1982, I wanted to be a snooker player.

You are the most successful Irish snooker player. What were your playing conditions to playing at the beginning of your career?
I played in a local club called Jason's which backs on to my mothers house!!

Your way up wasn't certainly easy. What was the driving force for you?
Life wasn't easy as a kid particularly when my dad passed in June 1983, he and my family were my driving force.

After winning the world title in 1997, when you beat Stephen Hendry 18-12, a huge ovation waited to you at home on your arrival. It had to be a fantastic feeling to bring the World title to Ireland. What are your memories of the moment?
Apart from my son being born (2007) it was the greatest year of my life, so I have a lot of memories. Going through the streets of Dublin on an open top bus and bringing the cup to Old Trafford wasn't bad either. :)

Is it true that you have played your entire career with a warped cue, which you selected randomly from the cue rack in your local snooker club?
Yeah, still I have the cue which I payed 2£ for, I've won everything with a warped cue.

What do you think are the most important qualities for a snooker player?
Talent, dedication, hunger, sacrifice. Strength, skill, speed, stamina, but the most important one is spirit.

Since 2009 you have been working as a regular commentator of snooker matches for the BBC. What were you feelings behind a microphone for the first time, when you knew, that so many people were listening to you? You obviously enjoy this job.
Have great fun doing it, great bunch to work with.

Would you say about yourself that you have a sense of humor? Can you tell us a funny story from commentator's armchair?
Once told Dennis Taylor that referee Olivier Marteel's surname was Martinez as in the actor and he said it live on air! I laughed so much I nearly fell out of my chair :)

It is well known, that you are a big fan of the Manchester United football club. Do you have the opportunity to visit their matches, when you are so busy?
I go when I can, love going to the games but I don't get many opportunities these days.

You also play poker. Is it caused by the fact that you're a very good pocker player? How often do you play?
Love it, but only play when on tour now or in my club on Friday nights.

How long would you like to take part in competitions on the professional level? You have got the Snooker Academy, that is focusing on nurturing of young talented players from around the country, you are a commentator of snooker matches on tv... And what about next? Do you have any other plans or wishes for the future?
No plans yet but would like to pass on my knowledge and experience at some stage.

Do you think your son Christian is going to follow in your footsteps? Surely he would have a really great and experienced coach and mentor in you.
He likes to play and has good coordination but has taken to tennis in a big way.

Have you got a favourite quotation?
It's nice to be important but more important to be nice.

Ken, thank you for the interview and good luck in everything you do.
--------------------

Ken Doherty, 44, is the most successful snooker player from Ireland. He lives in Dublin. His professional career started in 1990. The Ken Doherty Snooker Club / Academy: http://www.kendoherty.ie/

Ken's
best professional achievements:
2006 Malta Cup Champion
2001 Thailand Masters Champion
2000 Malta Grand Prix Champion
1997 World Professional Championship Champion
1993 and 2001 Welsh Open Champion


Rozhovory s osobnostmi - Ken Doherty

20. července 2014 v 6:43 Rozhovory


foto: Monique Limbos

ROZHOVORY S OSOBNOSTMI - KEN DOHERTY

Vladimíra Procházková

Ahoj Kene, moc jsem se na tento náš rozhovor těšila. Myslím, že jsi hodně aktivní člověk a známý nejen jako nejlepší snookerový hráč z Irska, ale také jako sportovní komentátor BBC a moderátor v rádiu. Máš Snookerovou akademii v Dublinu. Jako jediný hráč jsi vyhrál mistrovství světa jako amatér v roce 1989 i jako profesionál v roce 1997.

Kene, jak to vlastně celé začalo? V kolika letech jsi začal se snookerem a kdo tě ke snookeru přivedl?
Po shlédnutí Alexe Higginse, když vyhrál mistrovství světa v roce 1982, jsem chtěl být hráčem snookeru.

Jsi nejúspěšnějším irským hráčem snookeru . Jaké jsi měl podmínky ke hře na začátku své kariéry?
Hrál jsem v místním klubu Jason, který byl za domem mé matky.

Cesta nahoru nebyla jistě jednoduchá. Co bylo pro tebe hnacím motorem jít dál?
Život nebyl snadný v době dětství, zejména když jsem ztratil otce v roce 1983, on a moje rodina byly mou hnací silou.

Po zisku mistrovského titulu v roce 1997, když jsi porazil ve finále Stephena Hendryho 18-12, tě čekaly doma po příletu velké ovace. Musel to být pro tebe fantastický pocit přivézt do Irska světový titul. Jaké jsou tvoje vzpomínky na tuto chvíli?
Kromě narození mého syna (2007) to byl nejlepší rok v mém životě, takže mám mnoho vzpomínek. Jet ulicemi Dublinu v autobusu s otevřenou střechou a přivážet pohár do Old Trafford také nebylo špatné. :-)

Je pravda, že celou svou kariéru hraješ s pokřiveným tágem, které sis náhodně vybral ze stojanu svého místního klubu?
Ano, mám stále to tágo, za které jsem zaplatil 2 libry. Všechno jsem vyhrál s pokrouceným tágem.

Jaké si myslíš, že jsou pro hráče snookeru nejdůležitější vlastnosti?
Nadání, nadšení, touhu po úspěchu, obětování se. Odolnost, dovednost, rychlost, vytrvalost, ale nejdůležitější je zápal pro hru.

Od roku 2009 pracuješ také jako televizní komentátor snookerových zápasů na BBC. Jaké to bylo poprvé za mikrofonem, když víš, že tě poslouchá tolik lidí? Ty si tu práci očividně užíváš.
Je to skvělá zábava, skvělá skupina lidí, se kterými jsem.

Řekl bys o sobě, že máš smysl pro humor? Můžeš nám říct nějakou veselou příhodu z komentátorského křesla?
Jednou řekl Dennis Taylor, že příjmení rozhodčího Olivier Marteela bylo Martinez, stejně jako toho herce, a ono se to vysílalo živě. Smál jsem se tak moc, že jsem málem spadl ze židle.

O tobě se ví, že jsi velkým fanouškem a fotbalového klubu Manchester United. Máš možnost také navštívit jejich zápasy při svém vytížení?
Jdu, když můžu, chodím moc rád na zápasy, ale nemám mnoho příležitostí v těchto dnech.

Ty také hraješ poker. Je to spojeno s tím, že i v pokeru jsi velmi dobrý hráč? Jak často hraješ?
Miluju to, ale teď hraji, jen když jsem na tour nebo v mém klubu v pátek večer.

Jak dlouhou by ses chtěl ještě účastnit soutěží na profesionální úrovni? Máš Snookerovou akademii, která se zaměřuje na rozvoji mladých talentů z celé země, jsi komentátor snookerové zápasy v tv… Co dál? Máš ještě nějaké další plány nebo přání do budoucna?
Nemám žádné plány, jen bych rád jednou předal své znalosti.

Myslíš, že tvůj syn
Christian půjde jednou ve tvých stopách? Jistě by měl v tobě velmi skvělého a zkušeného trenéra a rádce.
Rád hraje a má dobrou koordinaci, ale dal se na tenis ve velkém stylu.

Máš nějaký oblíbený citát?
Je příjemné být důležitý, ale důležitější je být příjemný.

Kene, děkuji za rozhovor a hodně štěstí ve všem, co děláš.

-----------------
Ken Doherty (44) je nejúspěšnější hráč snookeru z Irska. Žije v Dublinu. Na profesionální dráhu vstoupil v roce 1990.
The Ken Doherty Snooker Club / Academy: http://www.kendoherty.ie/

Kenovi největší úspěchy na profesionální dráze:
2006 vítěz Malta Cupu
2001 vítěz Thailand Masters
2000 vítěz Malta Grand Prix
1997 mistr světa - World Championship
1993 and 2001 vítěz Welsh Open

Jedna akce za druhou - srpen 2014

16. července 2014 v 20:44 Aktuality


Zatímco v současné době je čas odpočinku od turnajů, snookerový kalendář má připraveno řadu akcí na srpen, kdy se sezóna začne rozbíhat na plné obrátky. První v pořadí je European Tour v Litvě, které proběhne 7. až 10. srpna v Aréně Riga. Od 12. do 15. srpna se vracíme do UK, kde se v Barnsley budou hrát kvalifikační kola pro Shanghai Masters. Hlavní kola jsou plánována v Šanghaji začátkem září. A pak se přesuneme do Německa, kde se koná druhé European Tour - Paul Hunter Classic od 21. do 24. srpna ve Fürthu. Již posedmé za sebou se vydáme s Helou na oblíbený turnaj, abych vám mohla podávat informace nejen o průběhu tohoto turnaje.

Dobrá zpráva všem fanouškům Ronnie O'Sullivana, který vstoupí již do turnaje v Šanghaji.

Můžete se těšit na neděli, kdy vám představím další velké jméno světového snookeru v "Rozhovorech s osobnostmi".

Interview with personalities - Eirian Williams

7. července 2014 v 4:49 Interviews

photo: Monique Limbos

INTERVIEW WITH PERSONALITIES - EIRIAN WILLIAMS
by Vladimíra Procházková

Eirian Williams lives in Wales and he is one of the best professional referees, because he has the respect and charisma.

He decided the Word Championship finals in 2001, 2005, 2007 and 2010, the UK Championship finals in 2001, 2007, 2009 and 2011, and the final of the 2006 Masters.

First time we met personally at the Paul Hunter Classic in 2010.
He is a great man and I have a respect for him.

Hi Eiriane, you were originally a police officer. How many years?
I was a policeman for 18 years.

How did it occur to you to become a referee?
I enjoyed playing snooker but I wanted to get involved further in the game and I knew that I would not be good enough at playing, so I turned to refereeing.

How did the profession of referee influence your life?
Being a Professional Referee has changed my life, as it takes me away from my home and family.

Do you remember your first match that you decided?
My first professional match was between Stuart Swinburn versus Doug French in 1991.

Which match has stuck in your memory?
There are several, but there are two matches that stand out (and they involve the same players): my first World Final in 2001, when Ronnie O'Sullivan won his first World Title by beating John Higgins 18 - 14, and the 2006 Masters Final, when John Higgins beat Ronnie 10 - 9 with the 64 clearance in the final frame.

There are a lot of actions outside the UK. How do you cope with frequent travelling?
The travelling is very tiring, when you think that we travel to China at least 5 times a year, to India and Australia, but it is a part of the job and World Snooker do try to give me a bit of time off before and after long-haul events which gives me time to recover.

How do you relax? It is certainly very difficult to stand on you feet for so many hours… What's your favourite activity?
I relax when I am at home by seeing my family at every opportunity. When I am at an event, it is difficult to fully relax as I live in a hotel and very often there is no option but to go to my room and watch television.

How much are you tight to your birthplace? Could you live anywhere else?
I have always lived in the Llanelli area except when I was transferred to a small town called Llandeilo for two years whilst I was a policeman. I have no plans to leave this area.

Are the other referees just colleagues or have you got any good friends among them?
The group of referees who are in our 'A' band are a great team. Of course friendships develop but we all tend toget on with each other both as colleagues AND as friends.

Who decides which game you have to decide?
The decision as to which matches I referee is made by the tournament staff.

Can you tell us, what usually happens before the game in the dressing rooms, that spectators don't see.
Before a match, Referees prepare by getting dressed in the dressing room and make sure that they have the usual ball markers, coin, triangle, prepare the table for the match by setting the balls up and check that all the rests are in proper order. Once that is done, the scoring computers are made ready so that Live Scoring is activated on the internet.
The next step is to find the players, introduce yourself, telling them which table they will be on and, if both players are available, toss a coin to determine who is to break in the first frame. They are then told by the referee where they must be five minutes before the scheduled start time of the match so that everyone walks to the table(s) together.

What are you plans for the future?
As for the future, I don't know just yet. If I leave, I will miss the game as it has been my life for 23 years but, on the plus side, I will get to see my family a lot more.

Have you got a favourite quotation?
"West is Best". It was the favourite quotation of Ray Gravell who was a great Welsh Rugby player who later became a radio presenter. It has much to do with our 'national game' Rugby Union. Ray's heart was always with Llanelli Rugby Club, now known as The Scarlets and Llanelli was the most Westerly major team in South Wales hence, "West is Best". Sadly, he passed away a few years ago.

Eirian, thank you for this interview. All the best.

Rozhovory s osobnostmi - Eirian Williams

7. července 2014 v 4:49 Rozhovory

foto: Monique Limbos

ROZHOVORY S OSOBNOSTMI - EIRIAN WILLIAMS
Vladimíra Procházková

Eirian Williams. žije ve Walesu a patří k nejlepším profesionálním rozhodčím, protože má respekt a charisma.

Rozhodoval finále na WCH 2001, 2005, 2007 a 2010, finále na UK Championship 2001, 2007, 2009 a 2011 a Masters 2006. Poprvé jsme se osobně setkali na Paul Hunter Classic v roce 2010. Je to skvělý člověk, kterého si vážím.

Ahoj Eiriane, ty jsi vlastně byl původně policistou? Kolik let?
Byl jsem policistou 18 let.

Kdy tě napadlo stát se rozhodčím?
Rád jsem hrál snooker, ale chtěl jsem se zapojit více do hry a věděl jsem, že bych nebyl dost dobrý ve hře, a tak jsem se stal rozhodčím.

Jak ovlivnila profese rozhodčího tvůj život?
Být profesionálním rozhodčím změnilo můj život tak, že mě bere od mého domova a rodiny.

Pamatuješ si na svůj první zápas, který jsi rozhodoval?
Můj první profesionální zápas byl Stuart Swinburn proti Doungu Frenchovi v roce 1991.

Je hodně akcí mimo UK, jak se vyrovnáváš s častým cestováním?
Cestování je velmi únavné, když si uvědomíte, že cestujeme do Číny 5x v roce, do Indie a Austrálie, ale je to součástí práce a World Snooker se snaží dát mi trochu volna před a po dlouhodobé soutěži, což mi poskytuje čas na zotavení.

Který zápas ti utkvěl v paměti?
Bylo jich několik, ale jsou zde dva zápasy, které utkvěly (a oba zahrnují stejné hráče). Moje první finále mistrovství světa v roce 2001, kdy Ronnie O'Sullivan vyhrál svůj první mistrovský titul, když porazil Johna Higginse 18-14, a pak finále Masters v roce 2006, když Higgins porazil Ronnieho 10-9 a vyčistil stůl s 64 v závěrečném framu.

Jak relaxuješ? Je jistě velmi náročné stát tolik hodin na nohou. Co nejraději děláš?
Odpočinu si, když jsem doma a vidím mou rodinu při každé příležítosti. Když jsem na soutěži, je těžké plně relaxovat, protože bydlím v hotelu a velmi často není jiná možnost než jít na svůj pokoj a dívat se na televizi.

Jsi hodně vázaný na své rodiště? Dokázal bys žít někde jinde?
Vždycky jsem žil v oblasti Llanelli s výjimkou, když jsem byl převelen na dva roky do malého městečka zvaného Llandeilo, když jsem byl policistou. Nehodlám odejít z této oblasti.

Jsou rozhodčí jen kolegové nebo máš mezi nimi dobré přátele?
Rozhodčí, kteří jsou v naší "A" skupině, jsou skvělý tým. Samozřejmě vznikají přátelské vztahy, ale všichni máme snahu vycházet s ostatními jako kolegové i jako přátelé.

Kdo určuje, jaký zápas budete rozhodovat?
Rozhodnutí, které zápasy budu rozhodovat, dělají zaměstnanci turnaje.

Můžeš prozradit, co se děje v šatně před zápasem?
Před zápasem se rozhodčí připraví, obléknou se v šatně a ujistí se, zda mají obvyklé markovátko, minci, trojúhelník, připraví stůl na zápas sestavením koulí a zkontrolují všechno potřebné. Jakmile je to hotovo, připraví se počítadla v počítačích, aby bylo možné aktivovat live scoring na internetu.
Dalším krokem je vyhledat hráče, představit se, říct jim, na kterém stole budou hrát, a když jsou oba hráči k dispozici, hodit mincí pro určení, kdo začne hrát první frame. Pak jim rozhodčí sdělí, kde se musí sejít pět minut před stanoveným začátkem zápasu, aby všichni nastoupili ke stolu společně.

Jaké jsou tvoje plány do budoucna?
Co se týká budoucnosti, ještě nevím. Pokud odejdu, bude mi scházet hra, protože byla můj život 23 let, ale má to plus, že více uvidím svou rodinu.

Máš nějaký oblíbený citát?
"Západ je nejlepší". Byl to oblíbený citát Raye Gravella, který byl skvělým velšským ragbistou a později se stal rozhlasovým hlasatelem. Má hodně společného s Rugbyovou Unií naší národní hry. Rayovo srdce bylo vždy s Llanelli ragbyovým klubem, nyní známým jako Scarlets a Llanelli byl významný západní tým v jižním Walesu, z toho důvodu "Západ je nejlepší". Je smutné, že před pár lety zesnul.

Eiriane, děkuji ti za rozhovor a přeji všechno nejlepší.

Judd Trump vítězem Australian Open

6. července 2014 v 14:33 Aktuality


Judd Trump (24) si přidal do své sbírky trofej z bodovaného turnaje Australian Goldfields Open 2014, který se konal v hale Bendigo v Melbourne, když dnes ve finále porazil favorizovaného domácího hráče a novou světovou jedničku Neila Robertsona. Finále se hrálo na best of 17 frames. V první session šli oba hráči do přestávky za vyrovnaného stavu 2-2. První část skončila 5-3 pro Trumpa. V druhé session vybudoval Trump náskok až na 8-4. Robertson pak vzal ještě další frame na 8-5, ale závěr patřil Juddu Trumpovi, který dovedl zápas do vítězství 9-5. Vítěz obdržel s trofejí šek v propočtu na 41.667 liber. Druhý Robetson obdržel částku 17.778 liber a upevnil si svou první pozici ve světovém žebříčku. Více fotografií najdete na Fb stránce Snooker blogu https://www.facebook.com/pages/SNOOKER-BLOG/164964216892430?fref=nf

Hráči mají nyní přestávku až do srpna, který začíná první událostí Evropean Tour v Litvě od 7. do 10. srpna 2014.

V tomto měsíci vám na Snooker blogu přestavím další dvě skvělé osobnosti světového snookeru. Na první osobnost se můžete těšit již zítra a další bude následovat v druhé polovině měsíce července. Snooker blog ještě pro vás bude mít další informace pro příští měsíc. Přeji vám všem krásné dny.

Anketa: Australian Goldfields Open se konal počtvrté.